Anna Zahorska – Poezje zebrane

Wstęp i opracowanie: Anna Wyrycka
Seria: Przełomy/Pogranicza. Studia Literackie
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 534
ISBN 978-83-7657-233-8
Kategoria: Poezja
Oprawa: miękka

Opis

Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-7657-233-8
Seria: Przełomy/Pogranicza.Studia Literackie (XXIX)
Wstęp i opracowanie: Anna Wyrycka
Recenzent tomu: prof. zw. dr hab. Zbigniew Chojnowski
Indeks nazwisk
Oprawa: miękka
Liczba stron: 534

W okresie powojennym oficjalne deprecjonowanie dokonań Młodej Polski i w ogóle literatury o światopoglądzie chrześcijańskim, a także eliminowanie dziedzictwa kulturowego wschodnich ziem II Rzeczpospolitej przyczyniło się do zepchnięcia dorobku i losu [Anny] Zahorskiej poza sferę zainteresowań literaturoznawczych. Pamiętajmy, że jej utwory już w 1951 r. zostały objęte zapisem cenzury (…) Bodaj jedyną badaczką twórczości i biografii Anny Zahorskiej jest Anna Wydrycka, która swoje kompetencje literaturoznawcze połączyła z doświadczeniami edytorskimi. (Z Recenzji prof. zw. dra hab. Zbigniewa Chojnowskiego)

Seria: Przełomy/Pogranicza.Studia Literackie (XXIX), Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny
Redakcja Serii: Jarosław Ławski [Redaktor Naczelny], Małgorzata Burzka-Janik, Joanna Dziedzic, Anna Janicka [Zastępca, Red. Cyklów Tematycznych], Barbara Olech, Maria Kalinowska, Zbigniew Kaźmierczak, Grzegorz Kowalski, Halina Krukowska, Krzysztof Korotkich, Dariusz Kukiełko, Dariusz Kulesza, Agnieszka Nietresta-Zatoń, Iwona E. Rusek, Michał Siedlecki, Konrad Szamryk, Maciej Tramer, Anna Wydrycka, Łukasz Zabielski