Anna Wydrycka „Elzenbergowie”

Anna Wydrycka „Elzenbergowie. Trzy pokolenia twórców kultury, nauki, historii”

Rok wydania: 2019
Recenzenci: dr hab. Hanna Ratuszna, dr hab. Edward Jakiel
ISBN 978-83-65696-30-4
Liczba stron: 374