Wiesław Kazanecki “Poezje zebrane. Tom I: 1964-1986”

Rok wydania: 2021
Seria naukowa: Pisarze Podlasia i Kresów (Tom III)
Recenzenci: dr hab. Przemysław Dakowicz, prof. dr hab. Marek Nalepa
Redakcja naukowa: Jarosław Ławski, Michał Siedlecki
Wstęp: Michał Siedlecki, Dariusz Kulesza, Jarosław Ławski
Współpraca redakcyjna: Jolanta Gadek, Łukasz Zabielski
Rozmowę z Haliną Kazanecką przeprowadziła Jolanta Gadek
Skany, fotografie, ilustracje: Michał Siedlecki, Eligiusz Buczyński
Bibliografia: Michał Siedlecki, Andrzej Pietrasz, Dział Informacyjno-Bibliograficzny KP
Indeksy: Michał Siedlecki
Projekt okładki: Hubert Pilcicki
ISBN:978-83-7657-401-1; 978-83-66137-41-7
Liczba stron: 564