Wanda Supa – W kręgu problemów prozy rosyjskiej końca XX – początku XXI wieku. Tematy i konwencje

Rok wydania: 2018
Liczba stron: 534
ISBN 978-83-7657-308-3
Kategoria: Literaturoznawstwo, Literatura rosyjska
Oprawa: miękka

Opis

Rok Wydania: 2018
ISBN: 978-83-7657-308-3
Seria: Publikacja Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Filologiczny i Książnicy Podlaskiej
Recenzent: dr hab. Tatiana Stepnowska, prof. UŁ
Korekta: prof. Wanda Supa, Joanna Dziedzic
Oprawa: miękka
Liczba stron: 280

W niniejszej monografii prezentowane są artykuły, w których podjęto rozważania skupione na analizie ważnych problemów z twórczości wybranych pisarzy
w kontekście literatury całej epoki. Zamiarem autorki było zsyntetyzowanie własnych badań ze stosowanymi współcześnie przez rusycystykę rosyjską oraz zagraniczną metodologiami. W obszarze zainteresowań znaleźli się reprezentanci wszystkich pisarskich pokoleń, aktywnych w latach 90. XX i na początku XXI wieku, związani z różnymi kierunkami literackimi i uprawiający różne gatunki literackie: Aleksander Sołżenicyn, Walentin Rasputin, Władimir Makanin, Tatiana Tołstoj, Ludmiła Ulicka, Wasilij Aksionow, Władimir Sorokin, Wiktor Pielewin, Wiktor Jerofiejew, Jurij Polakow i Roman Sienczyn. Z ich twórczości zostały omówione istotne dla literatury omawianego okresu kwestie, jak problematyka i poetyka „dwuczęściowych” opowiadań A. Sołżenicyna, obrazy zwierząt w twórczości W. Rasputina w kontekście posthumanizmu, synteza przedstawieniowych możliwości realizmu i postmodernizmu w powieści
W. Makanina Undergraund czyli Bohater naszych czasów, koncepcje życia pozagrobowego i uniwersalistycznego ekumenizmu w powieściach L. Ulickiej. Obszerny fragment monografii został poświęcony transformacjom gatunkowym w rosyjskiej literaturze najnowszej: postmodernistycznej antyutopii (powieść Kyś T. Tołstoj), postmodernistycznej autobiografii (Dobry Stalin Wiktora Jerofiejewa), prozie alternatyw-no-historycznej (utwory W. Aksionowa,
S. Sokołowa, W. Pielewina, W. Sorokina). Uwzględniono też specyfikę umacniającego swoją pozycję „nowego realizmu” (twórczość R. Sienczyna), oraz modyfikacje satyry, dokonywane przez J. Polakowa. Utwory z lat 90. XX i początku XXI wieku rozpatrywane są w szerokim kontekście historyczno-literackim i kulturowym z uwzględnieniem ich miejsca w całej twórczości ich autora.
Publikacja jest adresowana do literaturoznawców i studentów filologii rosyjskiej oraz do wszystkich czytelników, interesujących się literaturą rosyjską. (Ze Wstępu)