Twórcy białostockiego środowiska filologicznego: Profesorowie Elżbieta Feliksiak, Halina Krukowska, Bogusław Nowowiejski

Rok wydania: 2023
Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski, dr. hab. Roman Hajczuk
Redakcja: Jarosław Ławski, Violetta Wejs-Milewska
Opracowanie graficzne i skład: Ewa Frymus-Dąbrowska, Wydawncitwo PRYMAT
Zdjęcia pochodzą z archiwum: Wioletty Zawadzkiej, Barbary Noworolskiej, Wioletty Wejs-Milewskiej, Bożeny Poniatowicz, Jarosława Ławskiego, Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego
ISBN 978-83-7657-503-2
Liczba stron: 370