Teresa Kostkiewiczowa – Pod znakiem Klio. Pamięć zbiorowa w polskiej poezji drugiej poł. XVIII wieku

Seria: Prelekcje Mistrzów
Rok wydania: 2019
Liczba stron: 264
ISBN 978-83-7657-317-5
Kategoria: Literaturoznawstwo
Oprawa: miękka

Opis

Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-7657-317-5
Seria: Prelekcje Mistrzów (7)
Redakcja serii: Jarosław Ławski, Krzysztof Korotkich
Redaktor tomu: Łukasz Zabielski
Zdjęcia: Krzysztof Korotkich
Oprawa: miękka
Liczba stron: 118

Seria: Prelekcje Mistrzów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku
Naukowo-literacka Seria Prelekcje Mistrzów to elitarny cykl wykładów gościnnych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku skierowany do wykładowców akademickich, studentów, doktorantów, nauczycieli i uczniów, ale również do wszystkich humanistów zainteresowanych tematami będącymi przedmiotem dociekań i badań najświetniejszych pisarzy i uczonych z kraju i zagranicy. Wykładowcami są wybitni profesorowie, uczeni, pisarze, ludzie sztuki, przedstawiciele kultury, słowem: twórcy wyznaczający kierunki rozwoju współczesnej humanistyki. Naukowo-literacka Seria „Prelekcje Mistrzów” zaprasza do skupionego spotkania z reprezentantami współczesnej myśli i wrażliwości humanistycznej, z ich myślą, postawami, diagnozami stanu kultury dawnej i współczesnej.