Tekstowe światy fantastyki

Redakcja: Mariusz M. Leś, Weronika Łaszkiewicz, Piotr Stasiewicz
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 248
ISBN 978-83-7657-261-1
Kategoria: Literaturoznawstwo, Fantastyka
Oprawa: miękka

Opis

Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-7657-261-1
Seria: Publikacja Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Filologiczny
Redakcja: Mariusz M. Leś, Weronika Łaszkiewicz, Piotr Stasiewicz
Recenzenci: dr hab. Jerzy Kamionkowski, dr hab. Maciej Wróblewski
Indeks osobowy
Oprawa: miękka
Liczba stron: 248

Całość tomu układa się spójnie i jest książka, choć kalejdoskopową, przemyślaną. (…) Książka w całości przedstawia się jako autorski wielogłos o fantastyce współczesnej i dawnej, polskiej i zagranicznej, ujmowanej z perspektywy literackiej oraz w kontekście społecznej dyskursów społeczno-politycznych.
(fragment Recenzji dr. hab. Maciej Wróblewskiego)

Lektura utworu fantastycznego charakteryzuje się niezwykłą wrażliwością na wartość słowa. W tym specyficznym trybie lektury czytelnik uczy się wyławiać sygnały, pojedyncze słowa, układać je w ciągi, tymczasowe struktury, bada ich odcienie znaczeniowe i dopasowuje do wiedzy, którą posiadł wcześniej. (…)
Istnieją istotne różnice pomiędzy polskimi a anglosaskimi badaniami nad fantastyką. Widać to wyraźne, gdy zestawi się literaturę krytyczną publikowaną w Polsce i na Zachodzie. Choć badaniom anglosaskim nieobcy jest paradygmat językowy i historycznoliteracki, dominować wydają się badania o charakterze kulturowym i socjologicznym. (…) Poniższy tom jest niejako syntezą polskich i anglosaskich dyskursów o fantastyce. (fragment Wstępu)

Publikacja zawiera: TATIANA STEPNOWSKA: Spory o istotę i granice światów przedstawionych fantastyki; Małgorzata Niziołek: Analiza leksykalnych wykładników niepewności w korpusie tekstów fantastycznych; Mariusz M. Leś: Wszechświaty mikrofikcji; Anita Całek: Retelling w literaturze fantasy:
od renarracji do metafikcji; Piotr Stasiewicz: Fantastyka i ironia. Uwagi o poetyce cyklu The Demon Princes Jacka Vance’a; Magdalena Szczepocka: Metafikcja i inne postmodernistyczne dyskursy w dylogii science fiction Hyperion i Upadek Hyperiona Dana Simmonsa; Jacek Stopa: Prawda czasu, prawda fantazji – historia a literatura fantasy; Zbigniew Głowala: “Stone Soup”: A Montage of Genres in Robert Rankin’s The Antipope; Przemysław Kaliszuk: Dziecinne lekcje Realności. Tajemnica bursztynowej szkatułki i cykl o Patalonkach Jana Drzeżdżona; Karol Chojnowski: Gniazdo światów Marka S. Huberatha w świetle teorii recepcji czytelniczej Wolfganga Isera; Weronika Łaszkiewicz: Konstrukcje narracyjne w tekstach Petera S. Beagle’a; Sylwia Borowska-Szerszun: Faire Ladies Re-Imagined: Female Characters in Guy Gavriel Kay’s A Song for Arbonne; Ewelina Feldman-Kołodziejuk: How Fuck Became a Winged Deity: On the Birth of a New Religion in Margaret Atwood’s Dystopian Trilogy Oryx and Crake, The Year of the Flood and Maddaddam; Rafał Modzelewski: Many Worlds, Many Ideas: Philosophical and Ideological Concepts in Selected Short Stories by Ted Chiang; Rafał Szczerbakiewicz: Nieśmiertelność
i kapitalizm. Geologia symptomów Ziemi w marsjańskim biopolis Kima Stanleya Robinsona; Marek Dybizbański: Fantastyczne iluzje i deziluzje w teatrze romantycznym.