Stefan Witwicki “Ballady i romanse & Ballady, romanse i powiastki ludu”

Rok wydania: 2022
Seria naukowa: Czarny Romantyzm (Tom LIX)
Recenzenci tomu: prof. dr hab. Andrzej Fabianowski, dr hab. Magdalena Rudkowska (prof. IBL PAN)
Wstęp, opracowanie tekstu i redakcja tomu: Joanna Stocka, Łukasz Zabielski
Korekta: Łukasz Zabielski, Joanna Stocka
Redakcja techniczna: Dariusz Kukiełko, Zespół
Skład i opracowanie graficzne: Krzysztof Rutkowski
Indeks nazwisk: Magdalena Zabielska
ISBN: 978-83-7657-474-5
Liczba stron: 508