Przyszłość kultury. Od diagnozy do prognozy

Rok wydania: 2017
ISBN 978-83-7657-289-5
Kategoria: Kulturoznawstwo
Oprawa: miękka
Liczba stron: 162

Opis

Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-7657-289-5
Seria: Publikacja Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Filologiczny
Redakcja: Alicja Kisielewska, Andrzej Kisielewski, Monika Kostaszuk-Romanowska
Recenzent: dr hab. Tomasz Olchanowski
Projekt okładki: Andrzej Kisielewski
Redakcja techniczna: Ewa Frymus-Dąbrowska (Wydawnictwo PRYMAT)
Oprawa: miękka
Liczba stron: 162

Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, poświęcona pamięci Profesora Sława Krzemienia-Ojaka, stanowi rodzaj intelektualnego hołdu złożonego przez nas – jego współpracowników i przyjaciół – Profesorowi, którego od pięciu lat już nie ma wśród nas (…) Gdy przygotowywaliśmy tę publikację, jej zamysł wydawał się czytelny. Chcieliśmy w niej zarysować horyzont tematyczny odzwierciedlający zakres naukowych badań Profesora Sława Krzemienia-Ojaka. Jednocześnie towarzyszyła nam świadomość, że to zadanie niemal niewykonalne. Szeroki zasięg kulturoznawczych zainteresowań Profesora, wielość
i różnorodność jego naukowych fascynacji trudno oddać w tekstach pomieszczonych w objętościowo ograniczonej z konieczności monografii (…) Tytuł całego tomu Przyszłość kultury. Od diagnozy do prognozy miał w założeniu oddać bogaty katalog wspomnianych problemów badawczych, a jednocześnie wskazać na główną ideę, która przyświecała całej pracy naukowej patrona naszej publikacji – Profesora Sława Krzemienia-Ojaka. Zgromadziliśmy tutaj teksty jego przyjaciół i współpracowników, którzy zechcieli – za co jesteśmy ogromnie wdzięczni – wziąć na warsztat i twórczo rozwinąć zaproponowane zagadnienia.(Ze Słowa od Redaktorów)

Zawartość: Wojciech Józef Burszta: Płynność i retrotopia; Kazimierz Krzysztofek: Między mędrca szkiełkiem i okiem a czuciem i wiarą. Rozważania
o trzeciej kulturze; Karolina Wierel: Czarny horyzont, czyli śmierć Zachodu. Kultura postapokaliptyczna jako alternatywna wizja przyszłości; Monika Kostaszuk-Romanowska: Przyszłość teatru; Steffen Dietzsch: Antropologiczna granica piękna. Dwanaście tez; Anna Matuchniak-Krasuska: Tematy i wątki artystyczne. Studia z pogranicza historii i socjologii sztuki; Andrzej Kisielewski: Etnologia i sztuka. Obrazy w monografiach Bronisława Malinowskiego; Katarzyna Citko: Strategie kamp jako reprezentacje hiszpańskich tradycji kulturowych w filmach Pedra Almodóvara; Alicja Kisielewska: Oglądanie telewizji a kultura czasu wolnego w Polsce. W poszukiwaniu przyjemności; Ewelina Wejbert-Wąsiewicz: „Polska Światłoczuła” – kino objazdowe i jego publiczność w XX wieku