“Polacy w Odessie. Studia interdyscyplinarne”

Rok wydania: 2021
Seria naukowa: Colloquia Orientalia Bialostocensia. Literatura/Historia XLIV
Recenzenci tomu: prof. dr Andrea F. De Carlo, prof. dr hab. Jarosław Poliszczuk, doc. dr Ludmiła Skorina
Redakcja tomu: Jarosław Ławski, Robert Szymula, Natalia Maliutina
Oprac. tekstów: Dariusz Kukiełko, Robert Szymula
Liczba stron: 434
Komentarz: Studia odeskie t. 5