Nina Taylor-Terlecka “The Lithuanian Landscape Tradition in the Novels of Tadeusz Konwicki”

Rok wydania: 2018
Seria naukowa: Colloquia Orientalia Bialostocensia. Literatura/Historia (T. XXXVIII)
Recenzenci tomu: doc. dr Halina Turkiewicz, prof. Jarosław Ławski
Redakcja tomu: Dariusz Kukiełko
ISBN 978-83-7657-271-0
Liczba stron: 651