Nauczyciel, język, kultura. Studia ofiarowane Barbarze Głowackiej

Redakcja naukowa: Joanna Cholewa, Małgorzata Kamecka, Urszula Kochanowska
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 254
ISBN 978-83-7657-267-3
Kategoria: Dydaktyka, Językoznawstwo, Literatura obcojęzyczna
Oprawa: miękka
Język: polski, francuski

Opis

Rok Wydania: 2018
ISBN: 978-83-7657-267-3
Seria: Publikacja Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Filologiczny
Redakcja naukowa: Joanna Cholewa, Małgorzata Kamecka, Urszula Kochanowska
Recenzenci: dr hab. Elżbieta Konończuk, dr hab. Katarzyna Kwapisz-Osadnik, dr hab. Monika Sułkowska
Język: polski, francuski
Oprawa: miękka
Liczba stron: 254

Barbara Głowacka swoją karierę zawodową związała z Uniwersytetem w Białymstoku. Rozpoczęła ją podejmując pracę lektora języka francuskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, a w roku 1980 została kierownikiem utworzonego przy białostockiej uczelni Ośrodka Polskiego Komitetu Współpracy z Alliance Fran-çaise. To był okres bardzo intensywnej pracy dydaktycznej, organizacyjnej i kulturalnej. W Ośrodku Alliance Française nie tylko uczono języka francuskiego młodszych i starszych mieszkańców Białegostoku, ale przede wszystkim stał się on ważnym miejscem kulturotwórczym. To tam przyjeżdżali francuscy artyści, pisarze, nauczyciele uniwersyteccy, to tam organizowano seminaria i warsztaty metodyczne. Swój rozmach i skuteczność Ośrodek Alliance Française w Białymstoku, przecież jeden z mniejszych w Polsce, zawdzięczał w dużej mierze staraniom, energii, a nade wszystko sercu i pasji Barbary Głowackiej, która potrafiła przekonywać innych do swoich pomysłów i skupiła wokół Ośrodka dynamiczne grono romanistów. (…)
Tylko z niewielką przesadą można stwierdzić, że większość nauczycieli języka francuskiego, pracujących w Białymstoku i regionie to wychowankowie Barbary Głowackiej. Swoje umiejętności językowe i metodyczne w dużym stopniu zawdzięczają właśnie Jej. Jeśli dostrzegają sens w uprawianiu zawodu nauczyciela, to Ona pomogła im go odnaleźć.
Wyrazem tego, że Nasza Koleżanka pozostaje postacią znaczącą dla wielu z nas, są dedykowane Jej teksty, zawarte w niniejszym tomie. Autorzy z Uniwersytetu w Białymstoku, ale również z innych ośrodków akademickich pragną w ten sposób podziękować Barbarze Głowackiej za inspiracje i wyrazić swój szacunek wobec dokonań Osoby o tak niezwykłej sile oddziaływania. (Ze Wstępu, Joanna Cholewa, Małgorzata Kamecka, Urszula Kochanowska)