Marta Kowerko-Urbańczyk “Wanda Niedziałkowska-Dobaczewska. Wileńskie konteksty i materiały źródłowe”

Rok wydania: 2022
Seria naukowa: Colloquia Orientalia Bialostocensia. Literatura/Historia (T. LIV)
Recenzenci tomu: prof. Dorota Samborska-Kukuć, dr Teresa Dalecka
Opracowanie graficzne, redakcja techniczna: Ewa Frymus-Dąbrowska
Materiały ilustracyjne: archiwum rodziny Dobaczewskich
ISBN 978-83-7657-458-5
Liczba stron: 309