Marcin Lul – Wileńska maskarada. Pisarz i świat w prozie Kraszewskiego

Rok wydania: 2016
Liczba stron: 448
ISBN 978-83-7657-225-3
Kategoria: Literaturoznawstwo
Oprawa: miękka

Opis

Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-7657-225-3
Seria: Publikacja Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Filologiczny
Recenzent: prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski
Streszczenie: Marcin Pędich
Skład, oprac. graficzne: Ewa Frymus-Dąbrowska (Wydawnictwo PRYMAT)
Indeks nazwisk
Oprawa: miękka
Liczba stron: 448

Wileńskie maskarady, obserwowane przez Kraszewskiego, okazały się biletem wstępu do literatury powołującej do życia polską odmianę Künstlerroman. Wielopoziomowa interakcja między nadawcą a odbiorcą tekstu, jego autorem i bohaterem odsłania w utworach Kraszewskiego mechanizm kulturowego zapośredniczenia komunikacji literackiej. Domeną sztuki czytania będą w takim układzie: role społeczne albo literackie, stereotypy i konwencje, które mogą zostać potwierdzone bądź przełamane w grze z czytelnikiem, wreszcie etos powołania, rozpatrywany w kontekście „wpływów i zetknień”, jakim podlega pisarz w społeczeństwie. (fragment książki)

Książka Marcina lula stanowi ożywcze pod względem intelektualnym, rzetelne w zakresie stanu badań, przedstawienie konstytutywnego dla Kraszewskiego zagadnienia pisarza. Praca ta może jednocześnie wyznaczać znakomity początek przygody z innymi dziełami tego twórcy. Zawiera bowiem wiele sądów ogólniejszych, a równie celnych. (z Recenzji Prof. Mikołaja Sokołowskiego)