Marcin Gerss “Jest Bóg!”

Rok wydania: 2020
Seria Naukowa: Collquia Orientalia Bialostocensia. Literatura/Historia XLIII
Wstęp i oprac. tekstu: Zbigniew Chojnowski
Recenzenci tomu: prof. dr hab. Grzegorz Jasiński, dr hab. Iwona E. Rusek
Redakcja tomu: Jarosław Ławski
ISBN 978-83-65696-75-5
Liczba stron: 188