Ludwig Tieck “Blondyn Eckbert”; “Góra run”

Rok wydania: 2022
Seria naukowa: Czarny Romantyzm (Tom XLIX)
Recenzenci tomu: dr hab. Olaf Krysowski (prof UW), dr Małgorzata Biergiel-Techmańska
Redakcja naukowa: Jarosław Ławski, Michał Mordań, Krzysztof Korotkich
Opracowanie językowe, redakcja tekstu, korekta: Jarosław Ławski
Przekład, wstęp, posłowie i bibliografia: Leszek Libera
Opracowanie techniczne: Dariusz Kukiełko
Skład, opr. graficzne: Ewa Frymus-Dąbrowska
ISBN: 978-83-7657-442-4
Liczba stron: 216