Lucjan Suchanek – Aleksander Sołżenicyn. Emigracja. Emigrantologia

Seria: Prelekcje Mistrzów
Rok wydania: 2019
Liczba stron: 48
ISBN 978-83-7657-300-1
Kategoria: Literaturoznawstwo
Oprawa: miękka

Opis

Rok Wydania: 2019
ISBN: 978-83-7657-300-1
Seria: Seria Naukowo-Literacka “Prelekcje Mistrzów” Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku
Redakcja serii: Jarosław Ławski, Krzysztof Korotkich
Redaktor tomu: Krzysztof Korotkich
Zdjęcia: Krzysztof Korotkich
Oprawa: miękka
Liczba stron: 48

Tytuł niniejszego wystąpienia ma w sobie trzy elementy. Najważniejszy z nich jest środkowy – e m i g r a c j a. Będę o niej mówił głównie na przykładzie emigracji rosyjskiej i dlatego w tytule pojawia się nazwisko A l e k s a n d r a S o ł ż e n i c y n a – jednego z najbardziej znanych rosyjskich pisarzy emigrantów. Natomiast trzeci element tytułu ma za cel pokazanie, co to jest e m i g r a n t o l o g i a, jedna z ważnych dziedzin badań slawistycznych, rosjoznawczych.