Literackie podróże do wnętrza Ziemi. Studia

Rok wydania: 2022
Seria naukowa: Czarny Romantyzm (Tom XLIV)
Recenzenci tomu: prof. Irena Jokiel, dr Elżbieta Zarych
Redakcja tomu: Małgorzata Burzka-Janik, Jarosław Ławski
Opracowanie tekstów: Dariusz Kukiełko, Jarosław Ławski
ISBN: 978-83-958357-3-5
Liczba stron: 486

Opis

Spis treści

JAROSŁAW ŁAWSKI
Z podróży w głąb i do wnętrza (s. 15-21)

MAGDALENA KEMPNA-PIENIĄŻEK
W stronę środka. Filmowe adaptacje Podróży do wnętrza Ziemi Juliusza Verne’a (s. 25-34)

ANETA MAZUR
„In den Tiefen wird alles gesetz”… Przyczynek do dziejów literackiego motywu jaskini (s. 35-62)

ELŻBIETA DUTKA
„Zanurzyliśmy się w ciemność”. Speleologiczne wątki w twórczości Michała Jagiełły (s. 63-74)

ANDREA F. DE CARLO
W cieniu Wezuwiusza. O ambiwalentnym wizerunku Neapolu w twórczości Zygmunta Krasińskiego (s. 75-92)

JOANNA ZAGOŻDŻON-ŁYSZCZARZ
Turystyczny przewodnik po Piekle Mikołaja Reja, czyli o międzyplanetarnych podróżach duszy ludzkiej… (s. 93-116)

ANDRZEJ BORKOWSKI
Konterfekty górników i hutników w literaturze dawnej (wybrane przykłady) (s. 117-130)

TERESA RĄCZKA-JEZIORSKA
Narzędzia do eksploracji wnętrza ziemi podróżnika po Sycylii i Malcie, hrabiego Michała Jana Borcha (1753–1810) (s. 133-154)

MARIA JANOSZKA
Między demonizmem a symboliką wolnomularską: podziemne struktury przestrzenne w Rękopisie znalezionym w Saragossie Jana Potockiego (s. 155-174)

ŁUKASZ ZABIELSKI
Podróże do wnętrza. Refleksje wokół Myśli nocnych Edwarda Younga (s. 175-186)

MAREK PIECHOTA
„Zstąpmy do głębi”. Podziemia Mickiewicza (s. 187-206)

MAŁGORZATA BURZKA-JANIK
Mickiewiczowska głębia „miejsca”. Wertykalny charakter Soplicowa (s. 207-220)

HENRYK GRADKOWSKI
W poszukiwaniu głębi – „wiersze rzymskie” Adama Mickiewicza (s.221-230)

LIDIA ROMANISZYN-ZIOMEK
W „ciemnej jaskini trumien” – wędrówka po podziemiach w utworach Juliusza Słowackiego (s. 231-240)

DOMINIKA DIEKEMPER
Industrialne podróże Cypriana Norwida (s. 241-258)

RENATA GADAMSKA-SERAFIN
Przepaście, wąwozy, wulkany i skarby kopalnego świata w pismach polskich kaukazczyków (s. 259-324)

ZBIGNIEW KAŹMIERCZYK
Głębie Conrada (s. 327-338)

ZBIGNIEW BITKA
„Mroczna otchłań”. Archetypowa interpretacja opowiadania Przemiana Juana Romero Howarda P. Lovecrafta (s. 339-358)

ANNA JANICKA
Pozytywistyczne spojrzenia w głąb ziemi: przeglądowcy, Zygmunt Gloger (s. 359-376)

JAROSŁAW ŁAWSKI
Zygmunta Glogera imaginarium Ziemi (s. 377-392)

GABRIELA MATUSZEK-STEC
Z (i do) wnętrza ziemi. Miłosno-śmiercionośne i wojenne apokalipsy Przybyszewskiego (s. 393-404)

AGNIESZKA WÓJTOWICZ
Jerzego Grotowskiego podróż do wnętrza, czyli jak stworzyć w PRL-u teatralne laboratorium (i przetrwać) (s. 405-422)

DARIUSZ ROTT
Digger w podziemnej Moskwie. O reportażach Macieja Jastrzębskiego (s. 423-438)

ALEKSANDRA NIEMCZYŃSKA
Tam, gdzie grotołaz staje się autorem. Naukowe, literackie i podróżnicze opisy zejścia do wnętrza Ziemi (s. 439-450)