Leszek Libera “Ludwig Tieck zwany królem romantyzmu”

Rok wydania: 2021
Seria naukowa: Czarny Romantyzm (Tom XLVII)
Recenzenci tomu: prof. dr hab. Ewa Skorupa, dr Jolanta Doschek
Redakcja tomu: Jarosław Ławski
Opracowanie tekstów: Leszek Libera
Ilustracje: Jarosław Ławski, Łukasz Zabielski
ISBN 978-83-7657-339-7
Liczba stron: 236