Karolina Proniewska “Festyna Wielkiej Kalwaryi na Żmudzi. Poezje zebrane”

Rok wydania: 2023
Seria naukowa: Czarny Romantyzm (Tom LXI)
Recenzenci tomu: dr hab. Agnieszka Kuniczuk, doc. dr Halina Turkiewicz
Redakcja naukowa tomu, opracowanie tekstów: Anna Janicka
Wstęp: Anna Janicka, Małgorzata Burzka-Janik
Redakcja techniczna: Krzysztof Rutkowski
ISBN: 978-83-7657-367-0
Liczba stron: 464