Kamil K. Pilichiewicz “Na tym najpiękniejszym ze światów. Proza Michała Głowińskiego”

Rok wydania: 2020
Seria: Przełomy/Pogranicza. Studia Literackie XLII
Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski, dr hab. Prof. UŚ Maciej Tramer
ISBN 978-83-65696-71-7
Liczba stron: 340