Idee – wartości – autorytety

Rok wydania: 2021
Seria: Próby. Nieregularnik Filologiczny 6/21
Redakcja naukowa numeru: Katarzyna Dulko, Ewa Gorlewska, Karolina Łupińska
Recenzentki: dr hab. Dorota Kulczycka (prof. UZ), prof. Irena Szczepankowska
Redaktor naczelny: Krzysztof Korotkich
Zastępca redaktora naczelnego: Ewa Gorlewska
Redakcja językowa pod kierunkiem Ewy Gorlewskiej: Szymon Bołtryk, Katarzyna Dulko, Natalia Kulesza,
Karolina Łupińska, Dominika Skreczko, Joanna Trojanowska, Karol Zimnoch
Opracowanie graficzne: Krzysztof Korotkich
ISSN 2300-4983
ISBN 978-83-7657-413-4
Oprawa: miękka
Liczba stron: 316