Halina Krukowska – “Pan Tadeusz” jako poezja czysta. Studia i szkice o Mickiewiczu

Seria: Przełomy/Pogranicza. Studia Literackie
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 230
ISBN 978-83-7657-260-4
Kategoria: Literaturoznawstwo, Romantyzm
Oprawa: miękka

Opis

Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-7657-260-4
Seria: Przełomy/Pogranicza.Studia Literackie (XX)
Recenzent tomu: prof. dr hab. Krystyna Ratajska
Redakcja tomu: Łukasz Zabielski
Oprac. tekstów: Dariusz Kukiełko, Jarosław Ławski
Indeks nazwisk: Michał Siedlecki
Streszczenie: Jacek Partyka, Małgorzata Biergiel
Ilustracje (wybór): Halina Krukowska
Oprawa: miękka
Liczba stron: 230

Głębia religijności Mickiewiczowskiej poezji jest przedmiotem wszechstronnych dociekań autorki. Studia Haliny Krukowskiej o Panu Tadeuszu, Sonetach krymskich, Konradzie Wallenrodzie, balladzie Tukaj są wzorem badań, jak analizować i odkrywać sacrum budowane przez dzieło literackie, jak pod powierzchnią tekstu poszukiwać sensów głębokich. Trzeba z całą pewnością stwierdzić, że rozpoznawanie sakralnego charakteru tekstów, poszukiwanie w nich wartości uobecnionych i przenikających ich struktury, wymaga szczególnej wrażliwości aksjologicznej. I chyba dopiero połączenie wiedzy ze szczególnym rodzajem uczuciowej bliskości podsuwa najtrafniejsze tropy interpretacyjne. Śledzenie sposobów rozpoznawania, dociekania, odkrywania – obietnic biegnących w nieskończoność – jest dla czytelnika nierzadko zaskakujące, ale też prowokuje do intelektualnego wysiłku i skłania do rozmyślań. (Z Recenzji prof. dr hab. Krystyny Ratajskiej, Uniwersytet Łódzki)

Seria: Przełomy/Pogranicza.Studia Literackie (XX), Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny
Redakcja Serii: Jarosław Ławski [Redaktor Naczelny], Małgorzata Burzka-Janik, Joanna Dziedzic, Anna Janicka [Zastępca, Red. Cyklów Tematycznych], Maria Kalinowska, Zbigniew Kaźmierczak, Krzysztof Korotkich, Grzegorz Kowalski, Halina Krukowska, Dariusz Kukiełko, Dariusz Kulesza, Agnieszka Nietresta-Zatoń, Barbara Olech [Zastępca], Iwona E. Rusek, Michał Siedlecki, Konrad Szamryk, Maciej Tramer, Anna Wydrycka, Łukasz Zabielski