Eugenia Masimowicz – Język rosyjski na przełomie XX-XXI wieku. Zmiany leksykalno-semantyczne

Rok wydania: 2016
Liczba stron: 220
ISBN 978-83-7657-237-6
Kategoria: Językoznawstwo, Literatura obcojęzyczna
Oprawa: miękka
Język: rosyjski

Opis

Rok wydania: 2016
Seria: Publikacja Uniwersytetu w Białymstoku
ISBN: 978-83-7657-237-6
Recenzenci: dr hab. Janina Bartoszewska, prof. UG; prof. zw. dr hab. Leonarda Dacewicz
Korekta: Krzysztof Rutkowski
Oprawa: miękka
Liczba stron: 220
Język: rosyjski

Monografia Eugenii Maksimowicz została napisana w sposób klarowny i przejrzysty, poprawnym i ładnym językiem rosyjskim. Dotyczy ona aktualnych zagadnień i stanowi samodzielne studium z zakresu współczesnej leksyki rosyjskiej.
Zagadnienia związane z tą tematyką są szczególnie ważne właśnie teraz, na przełomie XX i XXI wieku – w okresie dynamicznych zmian politycznych, gospodarczych i społecznych, które maja miejsce nie tylko w Europie. Stąd też wybór problematyki badawczej należy uznać za trafny.
Ponadto, warto podkreślić, że przytaczane przez Autorkę słownictwo tworzą leksemy odznaczające się powszechnością użycia, bezpośrednim związkiem
z rzeczywistością, co w rezultacie daje niezwykle interesujący obiekt badań językoznawczych.
(Z Recenzji dr hab. Janiny Bartoszewskiej, prof. UG)