Barbara Olech – Zachor. Żydowskie losy odzyskane w słowie

Seria: Przełomy/Pogranicza. Studia Literackie
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 198
ISBN 978-83-7657-270-3
Kategoria: Literaturoznawstwo
Oprawa: miękka

Opis

Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-7657-270-3
Seria: Przełomy/Pogranicza. Studia Literackie (XXX)
Recenzent tomu: dr hab. Ewa Hoffmann-Piotrowska
Indeks nazwisk: Marta Konopko (Wydawnictwo Prymat)
Oprawa: miękka
Liczba stron: 198

Seria: Przełomy/Pogranicza.Studia Literackie (XXX), Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny
Redakcja Serii: Jarosław Ławski [Redaktor Naczelny], Małgorzata Burzka-Janik, Joanna Dziedzic, Anna Janicka [Zastępca, Red. Cyklów Tematycznych], Maria Kalinowska, Zbigniew Kaźmierczak, Krzysztof Korotkich, Grzegorz Kowalski, Halina Krukowska, Dariusz Kukiełko, Dariusz Kulesza, Agnieszka Nietresta-Zatoń, Barbara Olech, Iwona E. Rusek, Michał Siedlecki, Konrad Szamryk, Maciej Tramer, Anna Wydrycka, Łukasz Zabielski

Autorka dostrzega w analizowanych tekstach jako nadrzędny wątek egzystencjalny, wręcz ontologiczny, wydobywa problem rozbitej tożsamości, syndrom wypierania przeszłości, której wyprzeć się nie da, jako, że, jak pisze sama autorka: „Nakaz pamięci jest – de facto – nadzieją na zachowanie własnej podmiotowości i tożsamości”. Barbara Olech nie tyle więc skupia się na wstrząsających doświadczeniach wojennych (które są nieomal zawsze kanwą omawianych tekstów), ale na problemie życia z syndromem ocalenia. Jej refleksje prowadzą zresztą czytelnika dalej, poza kontekst czysto historyczny – dają pretekst do rozważań etycznych o sensie i jakości życia człowieka, którego dotknęło niezawinione i niewyobrażalne cierpienie.
Z tej perspektywy jakże piękną parenezę stanowić mogą: opisane na początku doświadczenia Józefa Wittlina i zamykająca książkę biografia Ryszarda Löwa. (Z Recenzji dr hab. Ewy Hoffmann-Piotrowskiej, Uniwersytet Warszawski)