Anna Maria Karczewska – New Journalism as a window onto the 1960s counterculture

Rok wydania: 2017
Liczba stron: 264
ISBN 978-83-7657-266-6
Kategoria: Dziennikarstwo, Kulturoznawstwo, Literatura obcojęzyczna
Oprawa: miękka
Język: angielski

Opis

Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-7657-266-6
Seria: Publikacja Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Filologiczny
Recenzenci: prof. dr hab. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich, prof. dr hab. Wojciech J. Burszta
Projekt okładki: Dariusz Kuźniewski
Skład i oprac. graficzne: Ewa Frymus-Dąbrowska (Wydawnictwo PRYMAT)
Korekta: Carolyn Trotman-Grabek
Oprawa: miękka
Liczba stron:264
Język: angielski

Lektura rozważań Anny Marii Karczewskiej pozwala zgodzić się z poglądem, że granica między tekstami czysto literackimi, narracją historyczną
i analizami socjologicznymi bywa niekiedy subtelna, co Nowe Dziennikarstwo unaoczniało wielokrotnie. Aż dziw bierze, jak niewiele poświęcono mu uwagi
w krajowej humanistyce, co uzmysławia bibliografia. Tym bardziej dobrze się stało, że autorka zdecydowała się przypomnieć ów fenomen w sposób maksymalnie szeroki i zdyscyplinowany. Rekomenduję książkę Anny Marii Karczewskiej jako cenne opracowanie rozszerzające i przypominające mniej oczywiste aspekty złożonego fenomenu burzliwych lat 60., zachęcające – w czasach tzw. postprawdy – do poznania, jakie były ambicje reportażu
i dziennikarstwa zaangażowanego 50 lat temu. (Z Recenzji prof. Wojciecha J. Burszty)

Dr Karczewska zajmuje się w proponowanej książce tematem kontrkultury amerykańskiej lat 60. Okres ten miał fundamentalne znaczenie dla dalszego rozwoju cywilizacji euro-amerykańskiej, zarówno poprzez wpływ liberalizujący (czy wręcz demolujący) wcześniejsze postawy społeczno-polityczne i kategorie estetyczne, ale także ponieważ, paradoksalnie, skalą rewolucyjności zmian obyczajowych doprowadził do usztywnienia poglądów konserwatywnych w różnych dziedzinach życia. Stąd nigdy dosyć naukowej refleksji nad wielowymiarowym przebiegiem kontrkultury. Proponowana książka dr Karczewskiej jest wartościowym uzupełnieniem do badań i omówień tej tematyki. Zaletą książki jest jasny styl pisania. Pochwały godna jest też umiejętność syntezy. Książka może być rekomendowana jako podręcznik dla wyższych lat studiów amerykanistycznych, filologicznych i kulturoznawczych.
(Z Recenzji prof. Lucyny Aleksandrowicz-Pędich)