Anetta Bogusława Strawińska “Leksyka północnokresowa jako element deskrypcji zagadnień ortoepicznych w poradnikach Aleksandra Walickiego i Aleksandra Łętowskiego”

Rok Wydania: 2022
Seria: Białostockie Studia Językoznawcze (tom 18)
Recenzenci tomu: doc. dr Irena Masojć, doc. dr Mirosław Dawlewicz
Redakcja i korekta: Elżbieta Kozłowska-Świątkowska
Redakcja techniczna i skład: Ewa Frymus-Dąbrowska
ISBN 978-83-7657-465-3
Oprawa: miękka
Liczba stron: 192