ადამ მიცკევიჩი “პან თადეუში, ანუ ბოლო გამგზავრება ლიტვაში” (Adam Mickiewicz “Pan Tadeusz”) – przekł. na język gruziński

(Adam Mickiewicz “Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie”)
Rok wydania: 2022
Recenzent: Prof. Nino Chikhladze
Redakcja i wstęp: Jarosław Ławski, Wera Occheli
Redakcja techniczna: Mariusz Śliwowski
Korekta: Wera Occheli, Keti Kantaria, Diana Zadura
Ilustracje dobrała: Katarzyna Raczkowska
Język: gruziński
ISBN 978-83-7657-435-6
Liczba stron: 534