Ludwig Tieck “Baśnie ze zbioru Phantasus”

Rok wydania: 2020
Wstęp opracowanie oraz przekład tekstu: Elżbieta Zarych
Redakcja  tomu: Jarosław Ławski, Elżbieta Zarych
Recenzenci tomu: prof. dr hab. Leszek Libera, dr hab. Magdalena Piotrowska
Streszczenia: Elżbieta Zarych
Indeksy i oprac. graf.: M. Bajko
Porównanie tekstu: Paweł Wojciechowski
Liczba stron: 344