Wzorce osobowe w dawnej literaturze i kulturze polskiej

Redakcja: Bernadetta M. Puchalska-Dąbrowska, Elżbieta A. Jurkowska
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 346
ISBN 978-83-7657-294-9
Kategoria: Kulturoznawstwo, Literaturoznawstwo
Oprawa: miękka

Opis

Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-7657-294-9
Seria: Publikacja Uniwersytetu w Białymstoku (Wydział Filologiczny)
Redakcja: Bernadetta M. Puchalska-Dąbrowska, Elżbieta A. Jurkowska
Recenzent: prof. dr hab. Maria Wichowa
Oprawa: miękka
Liczba stron: 346

Oddajemy do rąk Czytelnika zbiór studiów poświęconych problematyce wzorców osobowych w polskiej literaturze i kulturze epok dawnych. Zawarte w niniejszym tomie rozprawy relacjonują aktualny stan badań nad zagadnieniami związanymi z parenezą i parenetyką, podjętych przez specjalistów z licznych ośrodków naukowych w kraju. W kręgu zainteresowania Autorów znalazły się kwestie związane z genologią, literackie projekcje konkretnych typów wzorców osobowych. (Ze Wstępu, Bernadetta M. Puchalska-Dąbrowska i Elżbieta A. Jurkowska)

Michał Kuran: Staropolskie wizerunki – cechy i klasyfikacja (zarys problematyki)
Andrzej Borkowski: W kręgu wzorów i antywzorów małżeństwa i rodziny w literaturze staropolskiej oraz staroruskiej. Żywot człowieka poczciwego – Domostroj (Домострой)
Mariusz Kazańczuk: Wzorce osobowe w herbarzach Bartosza Paprockiego i Kaspra Niesieckiego
Klaudia Koczur-Lejk: Wzorce osobowe w listach dedykacyjnych Bartłomieja Paprockiego
Małgorzata Wojtowicz: Postać św. Anny jako wzorzec osobowy w polskim żywotopisarstwie potrydenckim
Bernadetta Puchalska-Dąbrowska: Francuski wzorzec dla polskiej szlachcianki. Św. Joanna de Chantal w Żywocie Henri Cauchon de Maupasa
Katarzyna Kaczor-Scheitler: Wzorzec opata w panegiryku witowskiego duchownego Pochodni dwanaście. To jest dwanaście Błogosławionych Świętych Pańskich Zakonu Norberta Świętego (1741)
Jolanta Gwioździk: Wzorce osobowe w środowisku polskich mniszek okresu potrydenckiego (XVII–XVIII wieku)
Anna Szylar: „Wychowanie dobre i z młodości ćwiczone”. Wzorce osobowe uczennic szkół klasztornych w XVII i XVIII wieku
Maria Rowińska-Szczepaniak: Miles pauperculus bohaterem zwierciadeł Fabiana Birkowskiego
Ireneusz Szczukowski: „Ćwiczcie się w nabożeństwie”. Ignacjański modus vivendi w kazaniach Tomasza Młodzianowskiego
Maciej Pieczyński: „Boś szlachcic” – wzorce i antywzorce w poezji późnego baroku
Elżbieta A. Jurkowska: Kreacje postaci w Sylorecie Wacława Potockiego – typologia bohaterów
Iwona Maciejewska: Romansowi kochankowie – wzory cnót czy deprawacji młodych?
Krystyna Stasiewicz: Powieść czy speculum? Pan Podstoli Ignacego Krasickiego
Danuta Kowalewska: „[…] należy ich wystawiać za wzór do naśladowania”. Postać aktora w Dziejach Teatru Narodowego Wojciecha Bogusławkiego