Nina Taylor-Terlecka “Wielkie Księstwo Litewskie i inne terytoria”

Seria I: W aurze Soplicowa
Rok wydania: 2022
Seria naukowa: Colloquia Orientalia Bialostocensia. Literatura/Historia (t. LII)
Recenzenci tomu: prof. Violetta Wejs-Milewska, dr hab. Anna Janicka
Redakcja naukowa i opracowanie tekstów: Jarosław Ławski, Kamil K. Pilichiewicz
ISBN 978-83-7657-452-3
Liczba stron: 368