Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich

Seria V: Monastycyzm i mistycyzm w literaturze, kulturze i języku Słowian
Rok wydania: 2021
Recenzenci: prof. dr hab. Leszek Bednarczuk, dr hab. Artur Bracki
Redakcja naukowa: Lilia Citko, Jarosław Ławski
Współpraca redakcyjna: Krzysztof Rutkowski
ISBN 978-83-7657-406-6
Liczba stron: 474