Anna Mostowska “Moje rozrywki. Powieści”

Rok wydania: 2022
Seria naukowa: Czarny Romantyzm (Tom LI)
Recenzenci tomu: prof. dr hab. Marek Nalepa, dr Elżbieta Zarych
Redakcja tomu: Jarosław Ławski
Wstęp: Monika Urbańska, Michał Kuziak, Magdalena Patro-Kucab, Jarosław Ławski
Opracowanie tekstu, przypisy, ilustracje: Krzysztof Rutkowski
Korekta: Kamil K. Pilichiewicz, Jarosław Ławski
Redakcja techniczna i skład: Krzysztof Rutkowski
ISBN: 978-83-7657-371-7
Liczba stron: 582