Anetta Bogusława Strawińska “Zjawisko glamour w perspektywie lingwistycznej”

Rok wydania: 2022
Seria: Białostockie Studia Językoznawcze (17)
Recenzenci tomu: dr hab. Katarzyna Węgorowska (prof. UZ), dr hab. Bożena Taras (prof. UR)
Redakcja i korekta: Elżbieta Kozłowska-Świątkowska
ISBN 978-83-7657-463-9
Liczba stron: 248