Odessa i Morze Czarne jako przestrzeń literacka

Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia
Rok wydania: 2018
ISBN 978-83-7657-215-4
Kategoria: Literaturoznawstwo, Literatura obcojęzyczna
Liczba stron: 632

Opis

Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-7657-215-4
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia (XXXIII); Studia odeskie T. 2
Recenzenci tomu: prof. dr hab. Mariya M. Szimczyszyn (Kijowski Narodowy Uniwersytet Lingeistyczny, Ukraina), dr hab. Roman Hajczuk (prof. PWSZ w Suwałkach)
Redakcja naukowa tomu: Jarosław Ławski, Natalia Maliutina
Opracowanie tekstów: Dariusz Kukiełko, Iryna Neczytaliuk
Indeks nazwisk: Michał Siedlecki
Streszczenia: Małgorzata Zielińska
Liczba stron: 632

Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia (Literatura/Historia XXXIII)
Komitet Redakcyjny Serii: Mariya Bracka, Piotr Chomik, Lilia Citko, Agnieszka Czajkowska, Krzysztof Czajkowski, Grzegorz Czerwiński, Grażyna Dawidowicz, Joanna Dziedzic, Anna Janicka, Tadeusz Kasabuła, Dariusz Kukiełko, Andrzej P. Kluczyński, Kamil Kopania, Krzysztof Korotkich, Grzegorz Kowalski, Paweł Kuciński, Lucy Lisowska, Jarosław Ławski [Przewodniczący], Iwona E. Rusek, Krzysztof Rutkowski, Michał Siedlecki, Paweł Wojciechowski, Łukasz Zabielski

Tom, który Państwu prezentujemy, jest owocem żywej współpracy badaczy z Ukrainy i Polski, a także innych krajów słowiańskich, dotyczącej dziejów, kultury i literatury jednego z piękniejszych miast-portów na świecie: Odessy.
Współpraca ta rozpoczęła się na dobre w 2013 roku. W dniach 12-13 września 2013 roku odbyła się w Odessie Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Obraz Odessy w literaturach słowiańskich”. Zgromadziła ono liczne grono badaczy z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Bułgarii, ale przede wszystkim z Polski. Jeszcze donioślejszym wydarzeniem wydaje się powołanie całego cyklu konferencji naukowych „Odessa i Morze Czarne. Polsko-ukraińskie związki kulturowe
i literackie”, którego kierownikami są prof. Natalia Maliutina (Odessa, Rzeszów) i prof. Jarosław Ławski (Białystok).
W ramach tego cyklu podjęto ideę organizacji II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Odessa i Morze Czarne jako przestrzeń literacka i kulturowa. Idee – konteksty – interpretacje”. Obradowała ona w Odessie w dniach 15-16 września 2016 roku (na sesji odbyła się promocja tomu Odessa w literaturach słowiańskich. Studia, Białystok – Odessa 2016). I tak jak poprzednio, gospodarzem spotkania było Muzeum Literatury w Odessie, mieszczące się w samym centrum miasta w Pałacu Gagarina opodal Opery Odeskiej, a spotkanie zorganizowały Odeski Narodowy Uniwersytet im. Ilii Miecznikowa oraz Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku. (Ze Wstępu prof. Jarosława Ławskiego, Uniwersytet w Białymstoku)

15-16 вересня 2016 року в Літературному музеї міста Одеси відбулася друга Міжнародна конференція «Одеса і Чорне море як літературнокультурний простір», організована філологічним факультетом Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, кафедрою української літератури спільно із філологічним факультетом університету в місті Білосток (Польща), кафедрою філологічних досліджень Схід – Захід Білостоцького університету. Під час церемонії відкриття учасників конференції привітали ректор Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, професор І. М. Коваль, декан філологічного факультету, професор Є. М. Черноіваненко, які наголосили на важливості таких заходів у контексті розвитку українопольських відносин, стратегічного партнерства в освітній та науковій галузях. Конференція об’єднала понад 50 науковців як з України, так і з Польщі, Швейцарії, Болгарії, Росії. (Ze Wstępu prof. Natalii Maliutiny, Odeski Narodowy Uniwersytet im. I. Miecznikowa)

Publikacja zawiera artykuły w językach: polskim, ukraińskim, rosyjskim, angielskim.

Zawartość:
Jarosław Ławski: Slawiści znów w Odessie: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Odessa i Morze Czarne jako przestrzeń literacka i kulturowa”

I. PRZESTRZENIE LITERACKIE ODESSY
Artur Malinowski: Odessa jako strefa importu dandyzmu literackiego w pierwszej połowie XIX wieku
Jarosław Poliszczuk: Babilońska niewola: Borys Neczerda w Odessie okresu późnoradzieckiego
Valentina Kolesnik:Odessa w twórczości pisarzy bułgarskich epoki odrodzenia
Nina Rakowskaya: Odessa w twórczym losie A. I. Kuprina
Natalia Maliutina: Obraz świata na łamach „Odeskiego Wiestnika” w latach 1870–1873 XIX wieku: spojrzenie z południoworosyjskiej prowincji
Iryna Neczytaluk: Literacka Odessa: rewizje i konteksty XXI wieku
Lilia Melnychenko:Odessa i Morza Czarne w pamiętnikach Konstantego Paustowskiego
Jacek Juszkiewicz: Odessa Edmunda Chojeckiego
Marek Rutkowski: Handlowe i nawigacyjne konwencje rosyjskie zawarte z Turcją i Austrią w roku 1846
Jarosław Ławski: Odesyci w zwierciadle własnym i cudzym

II. MORZE CZARNE: WYMIAR KULTUROWY
Małgorzata Burzka-Janik: W drodze do źródeł bytu. Symbolika czarnomorskiej przestrzeni w Sonetach krymskich Adama Mickiewicza
Urszula Kowalczuk: Odeskie konteksty biografii i twórczości Adama Mickiewicza w pracach historycznoliterackich 2. połowy XIX wieku
Zbigniew Kaźmierczyk: Sarmaci znad Morza Czarnego
Halina Krukowska: W kręgu Śródziemnomorza. Estetyka klasycyzmu polskiego w początkach XIX wieku
Urszula Sokólska: Językowy obraz morza w Sonetach krymskich Adama Mickiewicza
Anna Janicka: Z podróży na Bałkany pastora Feliksa Gloeha – czarnomorska Bildungsreise

III. W GŁĘBI WIEKU XIX
Oksana Szupta-Wiazowska: Czarnomorska doktryna: obraz i koncept Morza Czarnego w ukraińskiej świadomości kulturowej
Walentyna Musij: Modalny plan odeskich stronic powieści Aleksego Tołstoja Przygody Niewzorowa, czyli Ibiskus
Eugene Vasilyev: „Dwie duże różnice”. Odeski i wołyński tekst w literaturze rosyjskiej XIX-XX wieku
Ludmiła Mostowa: Mychajło Starycki i Odessa
Nataliya Korobkova: Odeski intertekst marynistyczny w projekcjach neoromantycznych
Olga Kazanowa: Funkcjonalne i semantyczne osobliwości obrazu morza w twórczości Dniprowej Czajki

IV. WIEK XX: SŁOWIAŃSKIE OBLICZA
Marcin Bajko: Odessa i Morze Czarne na mapie wyobraźni Tadeusza Micińskiego
Dariusz Kulesza: O Miłości na Krymie Sławomira Mrożka raz jeszcze: Odessa 2016
Grzegorz Czerwiński: Między Moskwą a Odessą. Twórczość Kabaretu „I”
Kazimierz Bogusz: Spokojna Odessa
Monika Jurkowska: Kulturowe i polityczne aspekty mitu Międzymorza
Tetiana Meyzerska: Dmitrij Buz’ko – pisarz i scenarzysta Odeskiego Studia Filmowego OUFKZ (Ogólnoukraińskiego Fotokinozarządu)
Alla Antipova: Odbiór twórczości Walentina Katajewa we współczesnej przestrzeni literaturoznawcze
Tamara Morewa: O gatunkowych cechach „odeskiej” części powieści Konstantego Paustowskiego Złota róża, Wypadek w sklepie Alszwanga
Helena Wojcewa: Stylistyczne funkcje leksyki morskiej w powieści Konstantego Paustowskiego Czas wielkich oczekiwań
Kateryna Iergieieva: Obraz Odessy w liryce Wieniamina Babadżana

V. W KRĘGU TOPIKI MORSKIEJ
Olga Pidlisecka: Impresjonistyczny obraz w opowiadaniu Łesi Ukrainki Nad morzem
Valentyna Sayenko: „Hollywood nad brzegiem Morza Czarnego” w artystycznej interpretacji artystów epoki Rozstrzelanego Odrodzenia
Olena Mizinkina: Topos morza w powieściach historycznych Raisy Ivanczenko
Olena Jaworska: Miasto i morze w poezji Semena Keselmana
Nadezhda Spodarets: Topika miasta i morza w świecie artystycznym Semena Keselmana
Olena Tkaczuk: Wariacje artystyczne na temat obrazu Morza Czarnego w liryce Dmytra Szupty
Mariya Sibirnaja: Morska tematyka w opowiadaniach Aleksandra Mordania