Nowości wydawnicze

Magdalena Fabczak “Jak mówić bez krtani? (Logatomy w służbie laryngektomowanym)”

“Wzorce osobowe w dawnej literaturze i kulturze polskiej”, pod red. B. M. Puchalskiej-Dąbrowskiej i E. A. Jurkowskiej
Urszula Sokólska “O, mowo polska, ty ziele rodzime… Wokół refleksji nad kształtem polszczyzny”