Zenon Fisz “Opowiadania i krajobrazy. Szkice z wędrówek po Ukrainie”

Rok wydania: 2020
Seria naukowa: Czarny Romantyzm (Tom XLV)
Recenzenci tomu: dr Jolanta Doschek, prof. dr hab. Wołodymyr Jerszow
Redakcja, wprowadzenie: Jarosław Ławski
Wstęp i redakcja tomu: Marek Nalepa
Opracowanie tekstu, przypisy, ilustracje: Krzysztof Rutkowski
ISBN: 978-83-7657-302-1
Liczba stron: 450

Kategoria:

Opis

Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-7657-302-1
Seria: Czarny Romantyzm (T. XLV)
Redakcja Serii: Jarosław Ławski [Przewodniczący], Marcin Bajko, Małgorzata Burzka-Janik, Grzegorz Czerwiński, Anna Janicka, Krzysztof Korotkich, Dariusz Kukiełko, Marek Olesiewicz, Iwona E. Rusek, Michał Siedlecki, Łukasz Zabielski
Rada naukowa: Halina Krukowska [Przewodnicząca] (UwB), Wojciech Gutowski (UKW), Joel Janicki (Taipei), Maria Kalinowska (UW), Zbigniew Kaźmierczak (UwB), Michał Kuziak (UW), Alina Kowalczykowa (IBL PAN), apb Edward Ozorowski (UwB), Leszek Libera (UZ), Marek Nalepa (URz), Elżbieta Nowicka (UAM), Mikołaj Sokołowski (IBL PAN), Włodzimierz Szturc (UJ)
Recenzenci tomu: dr Jolanta Doschek, prof. dr hab. Wołodymyr Jerszow
Redakcja, wprowadzenie: Jarosław Ławski
Wstęp i redakcja tomu: Marek Nalepa
Opracowanie tekstu, przypisy, ilustracje: Krzysztof Rutkowski

Teksty zawarte w tomie dopełniają listę edycji zapomnianych tekstów Fisza, ukazując jednocześnie rozwój osobowości ich autora, doskonalenie jego warsztatu pisarskiego w miarę osiągania dojrzałości i kształtowania się świadomości pisarza, który działalność pisarską rozpoczął przecież w bardzo młodym wieku (jako szesnastolatek „Konaszewiczem w Białogrodzie”). Poruszane przez Fisza problemy zagadnień polsko-ukraińskiego pogranicza, pokazane przez niego przez pryzmat otwartości i politycznego umiarkowania, niestereotypowo reinterpretujące obraz ówczesnej Ukrainy, to nowatorskie świadectwo polsko-ukraińskiej historii godne popularyzowania i zachowania na stałe w pamięci. (Z Recenzji dr Jolanty Doschek, Instytut Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego)